מצודות על דניאל א יא

<< מצודות על דניאל • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"על דנייאל וגו'" - להביא להם את מאכליהם ומשקיהם

מצודת ציון

"המלצר" - הוא המסדר המאכל

"אשר מנה" - אשר הפקיד כמו ומהם ממונים על הכלים (דברי הימים א ט')