מצודות על דברי הימים ב יב יד

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק יב >>
ב • ג • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"ויעש הרע" - בעבור שהיתה אמו בת עובד גלולים ולמדה אותו לעשות הרע

"כי לא הכין לבו" - לא חקר להשכיל לדרוש את ה' לדעת אותו כי סמך על מה שלמדתו אמו