מצודות על דברי הימים ב יב יב

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק יב >>
ב • ג • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"ובהכנעו" - בעבור הכנעו שב וגו' ולא אמר להשחית בכליון גמור

"וגם ביהודה" - באנשי יהודה נמצאו דברים טובים וישרים והגין עליהם זכותם