מצודות על דברי הימים ב יב יג

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק יב >>
ב • ג • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"כי בן ארבעים ואחת וגו'" - ועל שהיה גדול בשנים היה בו כח להתחזק

"מכל שבטי" - מכל ערי שבטי ישראל