מצודות על דברי הימים ב יב י

מצודות על דברי הימים ב • פרק יב >>
ב • ג • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • מצודת ציון

"תחתיהם" - במקומם

"והפקיד" - מלשון פקדון

"על יד" - ביד