מצודות על דברי הימים ב יב ח

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק יב
ב • ג • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"וידעו וגו'" - ידעו מה טוב אם לעבוד את ה' אם לעבוד ממלכות הארצות כי אילו עבדו את ה' לא היו מושלים בהם הממלכות