מצודות על דברי הימים ב יב ג

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק יב
ב • ג • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • מצודת ציון

"לובים וגו'" - שמות עבודי כוכבים הם