מצודות על דברי הימים ב יב יא

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק יב >>
ב • ג • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"ונשאום" - להגן עליו מהאויב הבא פתאום

"והשיבום" - אחרי בואו לבית המלך

מצודת ציון

"מדי" - מתי ר"ל בכל עת וכן מדי עלותה (שמואל א א)

"תא" - ענין חדר מה כמו והתא קנה אחד (יחזקאל מ)