מצודות על דברי הימים ב יב ז

מצודות על דברי הימים ב • פרק יב >>
ב • ג • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"כמעט לפליטה" - ר"ל פליטה מועטת

"ביד שישק" - להיות נשחתים בידו

מצודת ציון

"לפליטה" - הצלה ושארית

"תתך" - ענין יציקה והרקה כמו ותתך עלינו האלה (דנייאל ט)