מצודות על דברי הימים א כא ל

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כא
א • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"ולא יכול וגו'" - ולזה זבח קרבנותיו על המזבח שעשה בגורן ארנן

"כי נבעת" - ותש כחו מעתה ללכת לגבעון

מצודת ציון

"נבעת" - מלשון בעתה וחרדה