מצודות על דברי הימים א כא ג

מצודות על דברי הימים א • פרק כא
א • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"יוסף ה'" - על כי היה נראה משאלת המלך אשר יחשוב כי רבים המה ולכן התאוה לדעת מספרם ולזה אמר לו יואב מי יתן ועוד יוסף ה' עליהם כמו שהם עתה ועוד יתכפלו ויחזרו ויתכפלו עד מאה פעמים

"הלא וגו'" - ר"ל הלא אדוני המלך יודע אשר כולם לאדוני לעבדים ואם עוד יתרבו הנה ברוב עם הדרת מלך וא"כ למה יבקש לדעת מספרם למה יהיה זה סיבה לעשות שממה לישראל כי אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין

מצודת ציון

"לאשמה" - היא מלשון שממה וכן עדרי הצאן נאשמו (יואל א)