מצודות על דברי הימים א כא כ

מצודות על דברי הימים א • פרק כא >>
א • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"וישב ארנן" - החזיר פניו

"את המלאך" - המשחית בעם

"וארבעת בניו" - אשר היו עמו היו מתחבאים את עצמם מפחד המלאך