מצודות על דברי הימים א כא טו

מצודות על דברי הימים א • פרק כא >>
א • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"וכהשחית" - וכאשר הרבה להשחית ראה ה' בעניים וינחם על הרעה

"רב עתה" - די עתה במה שמתו והרף ידך מלהשחית עוד כזאת כ"א מעט מעט

"עם גורן" - סמוך לגורן ארנן

מצודת ציון

"הרף" - מלשון רפיון