מצודות על דברי הימים א כא ז

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כא >>
א • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"על הדבר הזה" - בעבור שנמנו בלא כופר נפש

"ויך את ישראל" - ר"ל על ידי זה בא הנגף כאשר בחר דוד