מצודות על דברי הימים א כא יח

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כא
א • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • 


 

מצודת דוד

"כי יעלה דוד" - אשר יעלה דוד אל הגורן להקים בה מזבח