מצודות על דברי הימים א כא כד

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כא >>
א • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"לא אשא" - לא אקח אשר לך לתתם לה'

"והעלות" - ולהעלות עולה מהדבר הניתן לי בחנם