מצודות על דברי הימים א יב כג

<< מצודות על דברי הימים א • פרק יב >>
א • ב • ג • ד • ז • ט • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לז • לח • לט • מ • 


מצודת דוד

"מספרי" - על כי חשב כל שבט לעצמו אמר מספרי בלשון רבים

"ראשי וגו'" - הראשים של חלוצי הצבא

"באו" - אשר באו אל דוד לחברון אחר שמלך על בני יהודה

"להסב" - לסבב אליו המלכות מבני שאול להמליכו על כל ישראל

מצודת ציון

"החלוץ" - ענין מזוין כמו חלוצי צבא (במדבר לא)