מצודות על דברי הימים א יב לא

<< מצודות על דברי הימים א • פרק יב >>
א • ב • ג • ד • ז • ט • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לז • לח • לט • מ • 


מצודת דוד

"ומחצי מטה מנשה" - הם שנחלו בא"י עצמה

"אשר נקבו בשמות" - בני השבט פרשו בשמות מי ומי ההולכים לבא להמליך את דוד

מצודת ציון

"נקבו" - נתפרשו כמו ונוקב שם (ויקרא כד)