מצודות על דברי הימים א יב יח

<< מצודות על דברי הימים א • פרק יב >>
א • ב • ג • ד • ז • ט • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לז • לח • לט • מ • 


מצודת דוד

"ורוח לבשה וגו'" - ר"ל באה בלבו הרצון לדבר בעבור כולם

"לך דויד" - ר"ל להנאתך ולטובתך באנו

"ועמך" - חפצים אנו להיות עמך ובעזרתך

"שלום שלום לך" - ר"ל הלוא רואים אנו אשר השלום עמך ועם העוזרים לך ולא השיגם יד שאול וזהו בעזר אלהים ובהשגחתו ומדוע א"כ נבוא עמך ברמאות וכפל שלום שלום לחזק

"ויקבלם" - כי האמין לדברי עמשי בן אחותו

"בראשי הגדוד" - להיות גם המה לראשים על הגדוד

מצודת ציון

"ורוח" - ענין רצון כמו הנני נותן בו רוח (מלכים ב יט)

"הגדוד" - חיל הצבא