מצודות על דברי הימים א יב יט

<< מצודות על דברי הימים א • פרק יב >>
א • ב • ג • ד • ז • ט • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לז • לח • לט • מ • 


מצודת דוד

"בבואו" - כשבא דוד עם פלשתים כשהלכו להלחם בשאול

"ולא עזרום" - אבל דוד לא עזר לפלשתים במלחמה כי בעצת הסרנים שלחוהו מן המלחמה לשוב למקומו כי אמרו בראשינו יפול וגו' ר"ל עם הבאת ראשינו ישוב אל שאול כי בזה ירצה אותו למחול לו על מה שמרד בו ובערמה הולך למלחמה

מצודת ציון

"נפלו" - ענין נטיה והתקרבות וכן אל הכשדים אתה נופל (ירמיהו לז)

"סרני" - ענין שררה