מצודות על דברי הימים א יב ד

<< מצודות על דברי הימים א • פרק יב
א • ב • ג • ד • ז • ט • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לז • לח • לט • מ • 


מצודת דוד

"גבור בשלשים" - הוא היה הגבור בהשרים וממונה עליהם

מצודת ציון

"בשלשים" - בשרים כמו ומבחר שלישיו (שמות טו)