מצודות על דברי הימים א יב ב

<< מצודות על דברי הימים א • פרק יב >>
א • ב • ג • ד • ז • ט • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לז • לח • לט • מ • 


מצודת דוד

"מימינים וגו'" - שולטים בשתי ידיהם לירות באבנים ובחצים ע"י הקשת

"מאחי שאול" - מקרובי שאול מבני בנימין

מצודת ציון

"נושקי" - ענין מזוין כמו נושקי רומי קשת (תהלים עח)