מ"ג דברי הימים א יב ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
נשקי קשת מימינים ומשמאלים באבנים ובחצים בקשת מאחי שאול מבנימן

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
נֹשְׁקֵי קֶשֶׁת מַיְמִינִים וּמַשְׂמִאלִים בָּאֲבָנִים וּבַחִצִּים בַּקָּשֶׁת מֵאֲחֵי שָׁאוּל מִבִּנְיָמִן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
נֹ֣שְׁקֵי קֶ֗שֶׁת מַיְמִינִ֤ים וּמַשְׂמִאלִים֙ בָּאֲבָנִ֔ים וּבַחִצִּ֖ים בַּקָּ֑שֶׁת מֵאֲחֵ֥י שָׁא֖וּל מִבִּנְיָמִֽן׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נושקי קשת" - מזוינים בקשת ובחצים ומורים לפניהם ולאחריהם אף באבנים היו נותנים על יתר הקשת אבן מורים ואני ראיתי כן הרבה

"מאחי שאול מבנימין" - לפי שכולם יצאו מאיש אחד מבנימין קרויים כולם אחים ולכבוד גדולת דוד אומר מאחי שאול שאפילו אחי שאול באו אליו בעוד שאול חי

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מימינים וגו'" - שולטים בשתי ידיהם לירות באבנים ובחצים ע"י הקשת

"מאחי שאול" - מקרובי שאול מבני בנימין

מצודת ציון

"נושקי" - ענין מזוין כמו נושקי רומי קשת (תהלים עח)