מצודות על דברי הימים א טז מב

<< מצודות על דברי הימים א • פרק טז >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • 


מצודת דוד

"ועמהם" - ר"ל עם הימן וידותון היו חצוצרות וגו'

"למשמיעים" - העשויים להיות משמיעים קול גדול

"וכלי שיר" - ושאר כלי שיר העשויים לשורר בהם לפני משכן האלהים

"לשער" - היו ממונים לשמור שער המשכן