מצודות על דברי הימים א טז ל

<< מצודות על דברי הימים א • פרק טז >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • 


מצודת דוד

"כל הארץ" - יושבי הארץ

"אף תכון" - ר"ל אף את תבל עמדי על כנך ובסיסך ואל תהי נוטה ליפול כל הימים אשר גזר המקום לעמוד על עמדך

מצודת ציון

"חילו" - מלשון חלחלה ורעד

"תמוט" - מלשון נטיה