מצודות על דברי הימים א טז ט

<< מצודות על דברי הימים א • פרק טז >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • 


מצודת דוד

"שירו לו" - בפה

"זמרו לו" - בכלי שיר

"שיחו" - דברו בתמידות בכל נפלאותיו

מצודת ציון

"שיחו" - ענין דבור התמידי כמו ישיחו בי יושבי שער (תהלים סט)