מצודות על דברי הימים א טז מא

<< מצודות על דברי הימים א • פרק טז >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • 


מצודת דוד

"אשר וגו'" - אשר פרשם בשמות מי ומי יעמדו לפני המשכן

"כי לעולם חסדו" - ומהראוי להודות לו על זה

מצודת ציון

"הברורים" - הנבחרים

"נקבו" - נתפרשו כמו ונוקב שם (ויקרא כ"ד)