מצודות על דברי הימים א טז ח

<< מצודות על דברי הימים א • פרק טז >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • 


מצודת דוד

"הודו לה'" - ר"ל וזהו השיר הודו לה' וגו'

"קראו בשמו" - בהשם המיוחד לו לבדו המורה על גדולתו

"הודיעו" - פרסמו בין העמים פלאי מעשיו

מצודת ציון

"עלילותיו" - מעשיו כמו ועולל למו (איכה א)