מ"ג דברי הימים א טז מב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ועמהם הימן וידותון חצצרות ומצלתים למשמיעים וכלי שיר האלהים ובני ידותון לשער

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְעִמָּהֶם הֵימָן וִידוּתוּן חֲצֹצְרוֹת וּמְצִלְתַּיִם לְמַשְׁמִיעִים וּכְלֵי שִׁיר הָאֱלֹהִים וּבְנֵי יְדוּתוּן לַשָּׁעַר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְעִמָּהֶם֩ הֵימָ֨ן וִידוּת֜וּן חֲצֹצְר֤וֹת וּמְצִלְתַּ֙יִם֙ לְמַשְׁמִיעִ֔ים וּכְלֵ֖י שִׁ֣יר הָאֱלֹהִ֑ים וּבְנֵ֥י יְדוּת֖וּן לַשָּֽׁעַר׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובני ידותון לשער" - כמו לשוערים ובשנת הארבעים למלכות בית דוד שמו אותם ראש למשוררים כדכתיב (לקמן כ"ה) לידותון בני ידותון וגו' ששה על ידי אביהם הנביא על הודות והלל לה'

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועמהם" - ר"ל עם הימן וידותון היו חצוצרות וגו'

"למשמיעים" - העשויים להיות משמיעים קול גדול

"וכלי שיר" - ושאר כלי שיר העשויים לשורר בהם לפני משכן האלהים

"לשער" - היו ממונים לשמור שער המשכן