מצודות על דברי הימים א טז יח

<< מצודות על דברי הימים א • פרק טז >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • 


מצודת דוד

"לך אתן" - ולא לישמעאל ועשו עם שהמה מזרעם

"חבל" - מה שהוא עתה חבל נחלתכם

מצודת ציון

"חבל" - ענין חלק כמו מחבל בני יהודה (יהושע יט)על שם שדרך לחלוק נחלה בחבל המדה