מצודות על דברי הימים א טז לה

<< מצודות על דברי הימים א • פרק טז >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • 


מצודת דוד

"ואמרו" - דוד אמר להם התפללו לה' בעבור בני הגולה שתהיה לאחרונה ואמרו בעבורם הושיענו כי אתה מעולם אלהי ישענו

"להודות וגו'" - על התשועה הבאה

"להשתבח בתהלתך" - לשבח את עצמנו בתהלתך כי לשבח יחשב להדבק בה' המהולל מאד