מצודות על דברי הימים א ג כב

מצודות על דברי הימים א • פרק ג
א • ב • ג • ה • ז • ט • י • יב • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • 


מצודת דוד

"ששה" - אינם אלא חמשה אלא אשתו היתה מעוברת וראה ברה"ק שתלד בן זכר ודוגמתו נאמר בני ידותון וגו' ששה (לקמן כה) ואינו חושב כ"א חמשה או שהוא חוזר על שכניה לומר לשכניה נולדו ששה וחושב הבן עם בני הבן