מצודות על דברי הימים א ג יב

מצודות על דברי הימים א • פרק ג
א • ב • ג • ה • ז • ט • י • יב • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • 


מצודת דוד

"עזריה" - הוא עוזיה המלך