מצודות על דברי הימים א ג א

<< מצודות על דברי הימים א • פרק ג >>
א • ב • ג • ה • ז • ט • י • יב • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • מצודת ציון

"דנייאל" - הוא כלאב האמור (בשמואל ב)