מצודות על דברי הימים א ג כ

<< מצודות על דברי הימים א • פרק ג
א • ב • ג • ה • ז • ט • י • יב • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • 


מצודת דוד

"יושב חסד" - הוא שם אחד

"חמש" - הם האמורים במקרא זה ואולי הראשונים היו מאשה אחרת ולזה לא כללם יחד