מצודות על דברי הימים א ג יח

<< מצודות על דברי הימים א • פרק ג >>
א • ב • ג • ה • ז • ט • י • יב • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • 


מצודת דוד

"ומלכירם וגו'" - בני שאלתיאל היו ולקצר סמך על המבין שזוכר את הבנים סמוך לאביהם