מצודות על דברי הימים א ג יט

<< מצודות על דברי הימים א • פרק ג >>
א • ב • ג • ה • ז • ט • י • יב • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • 


מצודת דוד

"ובני פדיה זרובבל" - ומה שנאמר במקומות אחרים זרובבל בן שאלתיאל כי בני בנים הם כבנים

"ובן זרובבל" - כמו ובני זרובבל ורבים כמוהו