מצודות על דברי הימים א ג ב

<< מצודות על דברי הימים א • פרק ג >>
א • ב • ג • ה • ז • ט • י • יב • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • 


מצודת דוד

"לאבשלום" - את אבשלום והלמ"ד הוא במקום את וכן הרגו לאבנר (שמואל ב ג)