מצודות על דברי הימים א ג י

<< מצודות על דברי הימים א • פרק ג
א • ב • ג • ה • ז • ט • י • יב • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • 


מצודת דוד

"אביה בנו" - של רחבעם וכן מונה והולך המלכים זה אח"ז