מפרשי רש"י על שמות כח מב


<< | מפרשי רש"י על שמותפרק כ"ח • פסוק מ"ב | >>
א • ג • ד • ה • י • יא • יב • טו • כא • לג • לה • לז • לח • מ • מא • מב • מג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


שמות כ"ח, מ"ב:

וַעֲשֵׂ֤ה לָהֶם֙ מִכְנְסֵי־בָ֔ד לְכַסּ֖וֹת בְּשַׂ֣ר עֶרְוָ֑ה מִמׇּתְנַ֥יִם וְעַד־יְרֵכַ֖יִם יִהְיֽוּ׃


רש"י

"ועשה להם" - לאהרן ולבניו

"מכנסי בד" - הרי ח' בגדים לכהן גדול וארבעה לכהן הדיוט


רש"י מנוקד ומעוצב

וַעֲשֵׂה לָהֶם – לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו.
מִכְנְסֵי בָד – הֲרֵי שְׁמוֹנָה בְּגָדִים לְכֹהֵן גָּדוֹל, וְאַרְבָּעָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט.

מפרשי רש"י

[יט] לאהרן ולבניו וכו'. פירוש, אף על גב דלא מצאנו שיכלול הכתוב בגדי אהרן ובגדי בניו יחד אף בבגדים השוים לשניהם, כגון כתונת ומצנפת ואבנט, אפילו הכי כאן צריך לומר דשניהם בכלל, דהרי כתיב אחר כך (פסוק מג) "והיו על אהרן ועל בניו". והטעם כמו שאמרנו למעלה (אות טז), דהבגדים שהם לכבוד, כיון דמצאנו דמלבושי כבוד שיש לאהרן אינם שוים למלבושי כבוד של בניו, דהא מעיל ואפוד וציץ וחושן אינם רק לאהרן (יומא דף עא:), חילק הכתוב ביניהם גם הבגדים השוים לשניהם. אבל המכנסים שאינם לכבוד, רק לכסות הערוה, בשניהם שוה באהרן ובבניו: