מפרשי רש"י על שמות כח א


| מפרשי רש"י על שמותפרק כ"ח • פסוק א' |
א • ג • ד • ה • י • יא • יב • טו • כא • לג • לה • לז • לח • מ • מא • מב • מג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


שמות כ"ח, א':

וְאַתָּ֡ה הַקְרֵ֣ב אֵלֶ֩יךָ֩ אֶת־אַהֲרֹ֨ן אָחִ֜יךָ וְאֶת־בָּנָ֣יו אִתּ֗וֹ מִתּ֛וֹךְ בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל לְכַהֲנוֹ־לִ֑י אַהֲרֹ֕ן נָדָ֧ב וַאֲבִיה֛וּא אֶלְעָזָ֥ר וְאִיתָמָ֖ר בְּנֵ֥י אַהֲרֹֽן׃


רש"י

"ואתה הקרב אליך" - לאחר שתגמר מלאכת המשכן


רש"י מנוקד ומעוצב

וְאַתָּה הַקְרֵב אֵלֶיךָ – לְאַחַר שֶׁתִּגָּמֵר מְלֶאכֶת הַמִּשְׁכָּן.

מפרשי רש"י

ואתה הקרב אליך. לאחר שתגמור מלאכת המשכן – לא מעכשיו שהרי הקרבתם לא היתה רק על ידי הבגדים והמשכן, כדכתיב "ועשו בגדי קדש לאהרן אחיו ולבניו לכהנו לי" וכתיב "וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי לקח פר אחד בן בקר ואילים שנים תמימים כו' והקרבת את הפר לפני אהל מועד וסמך אהרן ובניו את ידיהם" וגו':

[א] לאחר שתגמור מלאכת המשכן. פירוש, שאין "ואתה הקרב" דבוק אל הפרשה שלפני זה, דהא "ואתה הקרב אליך" לא הוי אלא לאחר גמר מלאכת המשכן, ועדיין לא עשו המשכן, ולא יתכן לומר "ואתה הקרב", ואין פרשה של "ואתה הקרב אליך" שייך רק אחר כל מלאכת המשכן, וכל הדברים השייכים לו, ואחר כך שייך "ואתה הקרב":

ואתה הקרב אליך - קשה לרש"י דאין שייך לומר שיקריבו שעדיין לא היו בגדים עשויים לכל הצורך, לכן פירש 'לאחר שתגמרו כל מלאכת המשכן':