<< · מ"ג שמות · כח · מב · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה ממתנים ועד ירכים יהיו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַעֲשֵׂה לָהֶם מִכְנְסֵי בָד לְכַסּוֹת בְּשַׂר עֶרְוָה מִמָּתְנַיִם וְעַד יְרֵכַיִם יִהְיוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַעֲשֵׂ֤ה לָהֶם֙ מִכְנְסֵי־בָ֔ד לְכַסּ֖וֹת בְּשַׂ֣ר עֶרְוָ֑ה מִמׇּתְנַ֥יִם וְעַד־יְרֵכַ֖יִם יִהְיֽוּ׃


תרגום

​ ​
אונקלוס (תאג'):
וַעֲבֵיד לְהוֹן מִכְנְסִין דְּבוּץ לְכַסָּאָה בְּשַׂר עֶרְיָא מֵחַרְצִין וְעַד יִרְכָן יְהוֹן׃
ירושלמי (יונתן):
וַעֲבֵיד לְהוֹן אֲוַורְסְקִין דְּבוּץ לְכַסָּאָה בְּשַר עִירְיָא מִן אֲתַר קָטוֹר חַרְצֵיהוֹן וְעַד יַרְכֵיהוֹן יְהוֹן:
ירושלמי (קטעים):
אֲבַרְסְקוּן דְּבוּץ:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועשה להם" - לאהרן ולבניו

"מכנסי בד" - הרי ח' בגדים לכהן גדול וארבעה לכהן הדיוט 


רש"י מנוקד ומעוצב

לפירוש "רש"י מנוקד ומעוצב" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

וַעֲשֵׂה לָהֶם – לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו.
מִכְנְסֵי בָד – הֲרֵי שְׁמוֹנָה בְּגָדִים לְכֹהֵן גָּדוֹל, וְאַרְבָּעָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט.

אור החיים

לפירוש "אור החיים" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

ועשה להם מכנסי בד. קשה: למה איחר מצות המכנסים? ויש לומר, לצד שאמר: "והלבשת אותם, את אהרן", לזה איחר המכנסים, לומר שאינו חוזר עליו מצות "והלבשת" וגו'. ואין לומר שיכוין לומר שתהיה לבישתם באחרונה, שהרי אמר הכתוב במקום אחר (ויקרא ט"ז, ד'): "ומכנסי בד יהיו על בשרו", ודרשו ביומא (דף כג:): שלא יהיה דבר קודם למכנסים, אלא ודאי לטעם שכתבנו. עוד נראה, שנתכוון לכותבו באחרונה ולהסמיך לו מצות "והיו על אהרן וגו' ולא ישאו עון ומתו", ואם היה כוללו עם שאר בגדים, ואומר: "והיו על אהרן" וגו', תבא הסברא לומר כי לא באה האזהרה אלא על שאר בגדים, אבל המכנסים אינם באים אלא כדי שלא תגלה ערוה ואין בהם צורך קדושת עבודה; לזה אמרם לבסוף, וסמך להם האזהרה והעונש, לומר כי מעכב הוא לקדושת הכהונה כשאר בגדים:

בעל הטורים

לפירוש "בעל הטורים" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

ערוה. ב' במסורה דין ואידך ולא תקרבו לגלות ערוה רמז שבגדי כהונה מכפרין על העריות:

ממתנים ועד ירכים יהיו. וסמיך ליה והיו על אהרן לומר לך שמכנסים קודמים לכל:

<< · מ"ג שמות · כח · מב · >>