מפרשי רש"י על שמות כח יב


<< מפרשי רש"י על שמות • פרק כח
א • ג • ד • ה • י • יא • יב • טו • כא • לג • לה • לח • מ • מא • מב • מג • 


פסוק

(יב) וְשַׂמְתָּ אֶת שְׁתֵּי הָאֲבָנִים עַל כִּתְפֹת הָאֵפֹד אַבְנֵי זִכָּרֹן לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל וְנָשָׂא אַהֲרֹן אֶת שְׁמוֹתָם לִפְנֵי יְהוָה עַל שְׁתֵּי כְתֵפָיו לְזִכָּרֹן.

רש"י

"לזכרון" - שיהא רואה הקב"ה השבטים כתובים לפניו ויזכור צדקתם


מפרשי רש"י

[ט] שיהא הקב"ה רואה את השבטים כתובים לפניו ויזכור את צדקתם. דאם לא כן מאי זכירה שייך, רק ראיה שייך באבנים, שרואה אותם לפניו, אלא פירוש "לזכרון" שיהיה הקב"ה רואה השמות וזוכר צדקתם, ועל זכירת צדקות שלהם שייך זכרון שפיר: