<< · מ"ג שמות · כה · כז · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לעמת המסגרת תהיין הטבעת לבתים לבדים לשאת את השלחן

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לְעֻמַּת הַמִּסְגֶּרֶת תִּהְיֶיןָ הַטַּבָּעֹת לְבָתִּים לְבַדִּים לָשֵׂאת אֶת הַשֻּׁלְחָן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לְעֻמַּת֙ הַמִּסְגֶּ֔רֶת תִּהְיֶ֖יןָ הַטַּבָּעֹ֑ת לְבָתִּ֣ים לְבַדִּ֔ים לָשֵׂ֖את אֶת־הַשֻּׁלְחָֽן׃


תרגום

​ ​
אונקלוס (תאג'):
לָקֳבֵיל גְּדָנְפָא יִהְוְיָן עִזְקָתָא אַתְרָא לַאֲרִיחַיָּא לְמִטַּל יָת פָּתוּרָא׃
ירושלמי (יונתן):
כָּל קְבֵיל גָּפוּף תֶּהֶוְיַין עִיזְקָתָא לְאַתְרָא לַאֲרִיחַיָיא לְמִיטוֹל יַת פָּתוֹרָא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לעמת המסגרת תהיין הטבעות" - ברגלים תקועות כנגד ראשי המסגרת

"לבתים לבדים" - אותן טבעות יהיו בתים להכניס בהם הבדים

"לבתים" - לצורך בתים

"לבדים" - כתרגומו אתרא לאריחיא 


רש"י מנוקד ומעוצב

לפירוש "רש"י מנוקד ומעוצב" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

לְעֻמַּת הַמִּסְגֶּרֶת תִּהְיֶיןָ הַטַּבָּעוֹת – בָּרַגְלַיִם, תְּקוּעוֹת כְּנֶגֶד רָאשֵׁי הַמִּסְגֶרֶת.
לְבָתִּים לְבַדִּים – אוֹתָן טַבָּעוֹת יִהְיוּ בָתִּים לְהַכְנִיס בָּהֶן הַבַּדִּים.
לְבָתִּים – לְצוֹרֶךְ בָּתִּים.
לְבַדִּים – כְּתַרְגּוּמוֹ: "אַתְרָא לַאֲרִיחַיָּא".

רשב"ם

לפירוש "רשב"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

לעומת המסגרת: בשולחן למטה מן המסגרת יהיו הטבעות קבועות ולא במסגרת עצמה:

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"לעמת המסגרת תהיין הטבעות". מלמד בזה שיהיו הטבעות קרובים אל המסגרת כי הבדים היו קבועים בשליש קומתו כמ"ש בשבת (דף צ"ב) ועובי השלחן ועובי המסגרת היו שני טפחים ובטפח השלישי שהוא שליש קומתו היו הבדים קבועים, וכבר בארנו באה"ש (כלל תקס"ד) שמלת לעומת מציין נקודה אחת המקבלת ביושר נגד נקודה אחרת, ומשמיענו שלא יעשה הטבעות בצד הרגל שלצד פנים, רק בצד שלחוץ שזה לעומת המסגרת:

אור החיים

לפירוש "אור החיים" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

לבתים לבדים. לפי מה שפירשתי בטבעות הארון שצריך לצקת ד' טבעות ולקובעם בארון ובתוך הטבעות יכניס ב' טבעות ובתוך הטבעות יתן הבדים, כאן אמר כי אינו צריך לעשות ככה אלא הטבעות עצמן הקבועות הם יהיו בתים לבדים והבן:

<< · מ"ג שמות · כה · כז · >>