מפרשי רש"י על ויקרא יג נד


| מפרשי רש"י על ויקראפרק י"ג • פסוק נ"ד | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יד • טו • יח • כד • ל • לב • לז • מ • מה • נב • נד • נה • נו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(נד) וְצִוָּה הַכֹּהֵן וְכִבְּסוּ אֵת אֲשֶׁר בּוֹ הַנָּגַע וְהִסְגִּירוֹ שִׁבְעַת יָמִים שֵׁנִית.

רש"י

"את אשר בו הנגע" - יכול מקום הנגע בלבד ת"ל את אשר בו הנגע יכול כל הבגד כולו טעון כבוס ת"ל הנגע הא כיצד יכבס מן הבגד עמו


רש"י מנוקד ומעוצב

אֵת אֲשֶׁר בּוֹ הַנָּגַע – יָכוֹל מְקוֹם הַנֶּגַע בִּלְבַד? תַּלְמוּד לוֹמַר: אֵת אֲשֶׁר בּוֹ הַנָּגַע. יָכוֹל כָּל הַבֶּגֶד כֻּלּוֹ טָעוּן כִּבּוּס? תַּלְמוּד לוֹמַר הַנָּגַע. הָא כֵּיצַד? יְכַבֵּס מִן הַבֶּגֶד עִמּוֹ (ספרא שם,ה).

מפרשי רש"י

[לא] את אשר בו הנגע יכול מקום הנגע בלבד כו'. וכך פירושו, דאין לפרש הנגע בלבד, דהא כתיב "את אשר בו הנגע". ואין לפרש כל הבגד, דאם כן לא הוי להזכיר הנגע, דהוי למכתב 'וכבסו אותו', וכי לא ידעינן שהנגע בבגד, אלא ללמוד דלא צריך כבוס רק הנגע בלבד, 'הא כיצד כו:

בד"ה את אשר כו' בלשון וכבסו כו' נ"ב אחרי הוכבס את הנגע כך נ"ל להגיה אבל איני יודע מי דחקו לפרש רש"י בע"א מפי' הת"כ מהרש"ל: