מפרשי רש"י על ויקרא יג נו


<< | מפרשי רש"י על ויקראפרק י"ג • פסוק נ"ו |
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יד • טו • יח • כד • ל • לב • לז • מ • מה • נב • נד • נה • נו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(נו) וְאִם רָאָה הַכֹּהֵן וְהִנֵּה כֵּהָה הַנֶּגַע אַחֲרֵי הֻכַּבֵּס אֹתוֹ וְקָרַע אֹתוֹ מִן הַבֶּגֶד אוֹ מִן הָעוֹר אוֹ מִן הַשְּׁתִי אוֹ מִן הָעֵרֶב.

רש"י

"וקרע אתו" - יקרע מקום הנגע מן הבגד וישרפנו


רש"י מנוקד ומעוצב

וְקָרַע אֹתוֹ – יִקְרַע מְקוֹם הַנֶּגַע מִן הַבֶּגֶד וְיִשְׂרְפֶנּוּ (ספרא שם, פרק טז,ב).

מפרשי רש"י

[לד] יקרע מקום הנגע מן הבגד וישרפנה. אבל אין לפרש "וקרע אותו" קריעה בעלמא שיקרע בבגד, שהרי כתיב "וקרע אותו מן הבגד", רוצה לומר שיקרע מקום הנגע מן הבגד. אף על גב דלא נזכר כאן כלל שריפה, דרשו אותו בתורת כהנים, מדכתיב בקרא אחר כך (פסוק נז) "באש תשרפנו את אשר בו הנגע", ולא הוי למכתב "את אשר בו הנגע", דכבר כתיב "באש תשרפנו", אלא לרבות כל אשר בו הנגע, אפילו כהה אחר כיבוס, וצריך לקרוע מקום הנגע מן הבגד - צריך שריפה מקום הנגע: