מפרשי רש"י על ויקרא יג טו


<< | מפרשי רש"י על ויקראפרק י"ג • פסוק ט"ו |
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יד • טו • יח • כד • ל • לב • לז • מ • מה • נב • נד • נה • נו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(טו) וְרָאָה הַכֹּהֵן אֶת הַבָּשָׂר הַחַי וְטִמְּאוֹ הַבָּשָׂר הַחַי טָמֵא הוּא צָרַעַת הוּא.

רש"י

"צרעת הוא" - הבשר ההוא בשר לשון זכר


רש"י מנוקד ומעוצב


מפרשי רש"י

[יט] הבשר ההוא וכו'. פירוש, "הוא" דכתיב בקרא על הבשר קאי, דהוא לשון זכר. אבל על "טמא הוא" לא פירוש "טמא הוא" הבשר, מפני שיש לפרש "טמא הוא" האדם. אבל "צרעת הוא" לא יתכן לומר כן, לכך הוצרך לפרש דהוא קאי על הבשר: