מלבי"ם על שמואל א כב ב

<< מלבי"ם על שמואל א • פרק כב >>
א • ב • ג • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כב • כג • (ב) "כל איש מצוק". שיש לו מצוקת נפש פנימיית: "וכל איש אשר לו נשא". ר"ל מיצר מבחוץ, ואלה יעזבו מקומם לבקש ריוח ממצוקת נפש או מצרת הגוף: "וכל איש מר" "נפש". בעל כעס וחמה, וזה ילך לחרף "נפש"ו בשדה המערכה: