מלבי"ם על שמואל א כב ב


(ב) "כל איש מצוק". שיש לו מצוקת נפש פנימיית: "וכל איש אשר לו נשא". ר"ל מיצר מבחוץ, ואלה יעזבו מקומם לבקש ריוח ממצוקת נפש או מצרת הגוף: "וכל איש מר" "נפש". בעל כעס וחמה, וזה ילך לחרף "נפש"ו בשדה המערכה: