מלבי"ם על שמואל א כב כג

<< | מלבי"ם על שמואל אפרק כ"ב • פסוק כ"ג |
א • ב • ג • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כב • כג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות(כג) "שבה אתי אל תירא כי אשר יבקש את נפשי". ר"ל בענין הסכנה, אני המסוכן בעצם וראשונה, ואתה במקרה על ידי, "שמי שיבקש את נפשי יבקש את נפשך", ג"כ. אבל אני העקר בסכנה. ובהפך, בענין ההצלה אתה העקר ואני הטפל, "כי משמרת אתה עמדי", הלא ה' ישמר אותך בעצם וראשונה בהיותך כהן ועובד עבודתו, ואגב ישמור גם אותי מצד היותי טפל לך, וא"כ אתה הטפל בסכנה והעקר בהצלה, ולכן אל תירא: