מלבי"ם על שמואל א כב יט

<< מלבי"ם על שמואל א • פרק כב
א • ב • ג • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כב • כג • (יט) "ואת נב". למען ישמעו העם וייראו ולא יחזיקו ידי דוד: